הלוואות לעסקיםהלוואות מיידיות כוללות הלוואת למספר מגזרים:

  • הלאוות לעצמאים
  • הלוואות לשכירים
  • הלוואות לעסקים קטנים
  • הלוואות לעובדי מדינה

הרחבה: הלוואות מיידיות לעצמאים

הלוואה לעצמאיים ניתנת על סמך מסגרת אשראי פנויה ופרמטרים אחרים ועשויה לסייע לעסק שלך במקרים של בעיה בתזרים המזומנים. לעיתים הלוואה לעצמאיים מסייעת לעסק לגדול ולהתפתח, לעיתים הלוואה כזו אפילו הכרחית כהשקעה בפרוייקט חדש, ולעיתים משמעותה של הלוואה כזו לעצמאיים היא המשך קיומו של העסק ממש. הלוואה לעסקים פירושה לקיחת כסף על ידי העסק מגוף בנקאי או חוץ בנקאי. העסק מתחייב להחזר תשלום חודשי קבוע עם ריבית קבועה או ריבית משתנה.

הרחבה הלוואות מידייות לשכירים

ציבור השכירים יכול לקבל הלוואות לכל מטרה ובהחזר נוח בתשלומים רבים. כיום ניתן להציע הלוואות לשכירים ללא ערבים וללא בטחונות. הלוואות לשכירים נפוצות מאוד, וישנם גופים רבים שישמחו לתת לשכירים הלוואה בריבית של כמה אחוזים, כאשר כל שידרש מהשכיר הוא תלוש משכורת בלבד. בעזרת הלוואות לשכירים ניתן למשל לרכוש רכב, לצאת לחופשה בארץ או בחו”ל, לשפץ את הבית, וכו’. כיום רוב משקי הבית נעזרים בהלוואה כדי לממש צרכים כאלו ואחרים.

לקריאה אודות חוק המזומן של בנק ישראל ליחצו כאן