יתרונות הליסינג המימוני ביחס לרכישה של רכב דרך הלוואה מהבנק או מגורם עצמאי

* יתרונות לגודל של חברה הליסינג. מקבלת תנאים טובים ברכישה עצמה. גם בעלויות המימון – יכולה להיות אטרקטיבית מבחינת הריביות שהיא מגלמת

* יתרונות מס. אם מס הכנסה של חברת הליסינג גבוה מזה של החוכר ישנו יתרון של מגן מס על ריבית גבוהה יותר (מגלגלים את הוצאות המימון שבעבורם היו צריכים לקבל זיכוי נמוך ומקבלים במקום זיכוי גבוה יותר). לחברה בע”מ הוצאות מימון מוכרות למס באופן מלא. לחברה פרטית הוצאות המימון מוכרות חלקית אבל הוצאות ליסינג מוכרות מלא.

* מקטין בעייתיות של ציוד מתיישן

* גמישות. חכירה מהירה וזולה ובד”כ מציבה גם פחות תנאים מגבילים. הבנק נותן הלוואה לפי מיהו המלווה, דורש ערבים – מציב קשיים. חברות הליסינג פשוט לוקחות את הנכס בחזרה אם לא עומדים בתשלומים

בדיקת ערך נוכחי נקי של ליסינג מימוני לעומת רכישת רכב חדש בעזרת הלוואה:
יש לבדוק ערך נוכחי נקי של אלטרנטיבת הליסינג מול ה ערך נוכחי נקי של אלטרנטיבת הרכישה ולבחור את ההוצאה הנמוכה יותר.

יש להביא לידי ביטוי ב ערך נוכחי נקי:
* כשאשר מדובר על ערך נוכחי נקי של אלטרנטיבת הליסינג – יתרון היותם של תשלומי הליסינג מוכרים לצרכי מס
* בערך נוכחי נקי של הרכישה – ההשקעה הראשונית ומגני המס על הפחת כל שנה
* אם יש אפשרות למכור את הציוד בתום תקופה – יש לקחת בחשבון את ערך הגרט בתזרים מזומנים חיובי, בניכוי מס על רווח הון.

כשמחשבים ערך נוכחי נקי של שתי האלטרנטיבות (ליסינג מול מימון לרכישה) שער הריבית המתאים להיוון הוא שער הריבית על ההלוואות לאחר מס. (עלות חוב לאחר מס). למעט התקבול מהמכירה של הנכס, אותו יש להוון במחיר ההון של הפירמה.