מתנד סטוכסטי לניתוח טכני של מניות

מתנד סטוכסטי הוא כלי לניתוח טכני של מניות אשר פותח גל ידי ג’ורג ליין בשנות החמישים.
מתנד זה אינו עוקב אחר המחיר אלא אחר ההיקף או המומנט של המחיר.
באופן עקרוני המומנט משנה כיוון לפני המחיר.

תוצאה גבוהה של המתנד מעידה על קניית יתר ועל כך שצפוי מיעוט קונים וירידה.
תוצאה נמוכה של המתנד מעידה על צפי לעליה

דרך נפוצה להשתמש במתנד סטוכסטי היא לבצע קניה כאשר הקריאה היא מתחת ל 20 ולבצע מכירה כאשר הקריאה היא מעל 80.