ביצוע עבירות מס והמשמעות של העבירה בישראל
מדוע לא כדאי לבצע עבירות מס
המושג “מדינה” הוא בעצם סוג של חוזה בין המדינה לאזרחיה: האזרח מתחייב למלא את חוקי המדינה ולשלם מיסים, בתמורה מבטיחה המדינה לאזרח זכויות: ביטחון אישי וביטחון הרכוש (משטרה), ביטחון קולקטיבי (צבא), סדר וניקיון (עירייה) ותשתיות, כמו גם זכויות רבות נוספות. המיסים והמכסים הם הדרך היחידה של המדינה לייצר הכנסות שבעזרתן היא תעמוד בהתחייבויותיה לאזרחים.
עבירות מס הן למעשה התחמקות של אזרח, עסק, חברה או גוף אחר החייב במיסים מתשלום מס כחוק. עבירות מס יכולות תהיות התחמקות מלאה מתשלום, התחמקות חלקית (העלמת הכנסות) או הקטנה בלתי חוקית של הכנסות על ידי הצהרה כוזבת על הוצאות שיש לנכותן מהכנסות ואשר מפחיתות למעשה את תשלום המיסים.

ביצוע עבירות מס והמשמעות של העבירה בישראל

שכירים בישראל הם רוב באוכלוסייה במדינת ישראל, אבל דווקא הם חשופים פחות בפני הפיתוי לבצע עבירות מס. בדרך כלל מנוכים כל המיסים ישירות מהשכר המשולם להם מדי תקופה, והמעסיק יודע בדרך כלל גם אילו פטורים או זיכויים יש לכל אחד מהעובדים שלו. נהפוך הוא, לעיתים קרובות זוכים שכירים המעוניינים בכך והמגישים טופס הצהרת הון בהחזרי מס, בעקבות גביית יתר.
מי שחשוף יותר לפיתוי לבצע עבירות מס הם בדרך כלל עצמאיים או חברות. חנוונים או סוחרים המבצעים עסקאות רבות ביום במזומנים לא תמיד מתבקשים על ידי הלקוחות שלהם לספק להם חשבוניות או קבלות ועלולים, מדי פעם בפעם, שלא לרשום עסקה זו או אחרת. בעלי מקצועות חופשיים המבצעים עבודה עבור לקוח מסוים ומקבלים ממנו סכום מזומן עלולים להתפתות להצעה לגבות פחות, תמורת אי הוצאת חשבונית. הנפגעות העיקריות מכך הן, כמובן, רשויות המס, ובעקיפין כל אחד מאיתנו.
מי שנחשד בביצוע עבירות מס חייב להיעזר בעורך דין, משתי סיבות: האחת, מדינת ישראל מתייחסת בכובד ראש לעבירות מס ועבירות מע”מ, ובצדק. הסיבה השנייה שבגללה כדאי להיוועץ בעורך דין הוא שבלא ייצוג הולם עלולים העונשים והקנסות שתטיל המדינה להיות גבוהים גם במקרים קלים. עורך דין טוב ומנוסה ידאג גם במקרה של הרשעה להשיג עבור מרשו עונשים פחותים או פריסה נוחה של תשלום הקנסות.
חקירה כלכלית לבדיקת חוסן הכספי ויכולות כספיות של אדם
הזמנת חקירה כלכלית מחוקר מומחה – לצורך בדיקת חוסנו הכספי ויכולותיו הכספיות של אדם.
חקירות פרטיות נהפכו לעניין שבשגרה בעידן המודרני. למעשה, כמעט שום עסק לא מתנהל מול עסק אחר בלא בדיקה או חקירה כלכלית מסוג זה או אחר. כשמדובר באנשים פרטיים מטרת החקירה הכלכלית היא לעמוד על היכולות שלהם או במקרה של ניסיון לגביית חובות, ניסיון לאתר רכוש מוצנע לשם מימוש התחייבויות
מהי החקירה הכלכלית
חקירה כלכלית היא, כאמור, בדיקה מקפת של מצבו הכלכלי של אדם פרטי, חברה או עסק פרטי. בדיקת הנכסים מנסה לעמוד על קיומם של נכסים ברשות הנחקר, שהוא לא הצהיר עליהם או שניסה להסתיר את קיומם מסיבות השמורות עימו: סכומים שמורים בחשבונות נסתרים, נכסים הרשומים על שם הנבדק או התחייבויות עתידיות של אדם פרטי או עסק כלפי הנבדק. חקירה כלכלית מנסה לעמוד גם על יכולתו של הנחקר לייצר הכנסה. אבל לכל חקירה הכלכלית יש גם צד שני – היא מנסה למצוא גם את ההתחייבויות או ההלוואות של הנחקר כלפי עסקים אחרים על מנת לחשוף את כל ההוצאות העתידיות הצפויות.
מי מוסמך לבצע חקירה כלכלית?
החקירה הכלכלית יכולה להתבצע על ידי חוקר פרטי מוסמך המבצע את החקירה בשם לקוח המזמין אותה. לעיתים זה יכול להיות אחד מבני זוג בהליכי פרידה, שמעוניין לדעת אם בן הזוג האחר איננו מסתיר פרטים או חשבונות בנק. כיון שהחוק אומר שרכוש שנצבר בתקופת הנישואין יחולק שווה בשווה בהיעדר הסכם אחר בין בני הזוג, ניסיון של אחד מהצדדים להסתיר רכוש מבן הזוג האחר לא רק שאיננו אתי אלא שהוא איננו חוקי. מציאת נכס כזה תעמיד באור שלילי את בן הזוג שנתפס בקלקלתו וודאי את האמינות שלו בבית המשפט.
מקרה אחר של חקירה כלכלית הוא כאשר חברה המייצרת סחורות שונות מעוניינת לעמוד על חוסנו הכלכלי של לקוח אליו מתעתדים לשלוח כמות גדולה של סחורה, והיא מעוניינת לעמוד על חוסנו הכלכלי של הלקוח המיועד. כיום יש חברות שונות המתמחות בכגון אלה.
החקירה הכלכלית איננה חייבת להתנהל כחקירה בפועל הכוללת מעקבים וכל מיני אמצעים שאנו רואים בסרטי הריגול. למעשה מתנהל רובה ככולה באינטרנט, למעט מציאת נכסים ממשיים של אדם דוגמת תכשיטים וכדומה.