חקירה כלכלית לבדיקת חוסן הכספי ויכולות כספיות של אדם
הזמנת חקירה כלכלית מחוקר מומחה – לצורך בדיקת חוסנו הכספי ויכולותיו הכספיות של אדם.
חקירות פרטיות נהפכו לעניין שבשגרה בעידן המודרני. למעשה, כמעט שום עסק לא מתנהל מול עסק אחר בלא בדיקה או חקירה כלכלית מסוג זה או אחר. כשמדובר באנשים פרטיים מטרת החקירה הכלכלית היא לעמוד על היכולות שלהם או במקרה של ניסיון לגביית חובות, ניסיון לאתר רכוש מוצנע לשם מימוש התחייבויות
מהי החקירה הכלכלית
חקירה כלכלית היא, כאמור, בדיקה מקפת של מצבו הכלכלי של אדם פרטי, חברה או עסק פרטי. בדיקת הנכסים מנסה לעמוד על קיומם של נכסים ברשות הנחקר, שהוא לא הצהיר עליהם או שניסה להסתיר את קיומם מסיבות השמורות עימו: סכומים שמורים בחשבונות נסתרים, נכסים הרשומים על שם הנבדק או התחייבויות עתידיות של אדם פרטי או עסק כלפי הנבדק. חקירה כלכלית מנסה לעמוד גם על יכולתו של הנחקר לייצר הכנסה. אבל לכל חקירה הכלכלית יש גם צד שני – היא מנסה למצוא גם את ההתחייבויות או ההלוואות של הנחקר כלפי עסקים אחרים על מנת לחשוף את כל ההוצאות העתידיות הצפויות.
מי מוסמך לבצע חקירה כלכלית?
החקירה הכלכלית יכולה להתבצע על ידי חוקר פרטי מוסמך המבצע את החקירה בשם לקוח המזמין אותה. לעיתים זה יכול להיות אחד מבני זוג בהליכי פרידה, שמעוניין לדעת אם בן הזוג האחר איננו מסתיר פרטים או חשבונות בנק. כיון שהחוק אומר שרכוש שנצבר בתקופת הנישואין יחולק שווה בשווה בהיעדר הסכם אחר בין בני הזוג, ניסיון של אחד מהצדדים להסתיר רכוש מבן הזוג האחר לא רק שאיננו אתי אלא שהוא איננו חוקי. מציאת נכס כזה תעמיד באור שלילי את בן הזוג שנתפס בקלקלתו וודאי את האמינות שלו בבית המשפט.
מקרה אחר של חקירה כלכלית הוא כאשר חברה המייצרת סחורות שונות מעוניינת לעמוד על חוסנו הכלכלי של לקוח אליו מתעתדים לשלוח כמות גדולה של סחורה, והיא מעוניינת לעמוד על חוסנו הכלכלי של הלקוח המיועד. כיום יש חברות שונות המתמחות בכגון אלה.
החקירה הכלכלית איננה חייבת להתנהל כחקירה בפועל הכוללת מעקבים וכל מיני אמצעים שאנו רואים בסרטי הריגול. למעשה מתנהל רובה ככולה באינטרנט, למעט מציאת נכסים ממשיים של אדם דוגמת תכשיטים וכדומה.